Available positions

We are always looking for talented and motivated people to join our team. Please submit your interest at post@maritimemontering.no

HR-ANSVARLEG

Vi opplever jamn vekst i både inn- og utland og treng difor å styrke den administrative leiinga i selskapet med ein HR-ansvarleg i 100% stilling

HR-ANSVARLEG

Arbeidsoppgåver/Ansvarsområder
• Bemanning/rekruttering
• Delta aktivt i arbeidet med løns- og personalavtalar
• Styre bedriftas HMS, TQM, Quality Assurance (QA) og ISO oppgåver
• Administrere selskapets personalpolitikk og sette standard for HR-oppgåver og
-prosessar og soleis aktivt vere med å utvikle bedriftskulturen i selskapet
• Vere ein støttespelar og HR rådgjevar for leiargruppa
• Tilrettelegge for og motivere dei ansatte
• Arbeide opp mot våre søsterselskap

Nøkkelkvalifikasjonar
• Utdanning på Bachelor- eller Masternivå
• Relevant erfaring frå tidlegare HR arbeid vil bli vektlagt
• Analytisk, strukturert, initiativrik og likar utfordringar
• Gode evner til å skape relasjonar og samarbeid
• Beherske norsk og engelsk munnleg og skrifteleg

Søknadsfrist – Fredag 7.Februar 2020

Kontaktperson: Øystein Ingebrigtsen

Mobil: +47 909 35 096

Epost: Oystein.Ingebrigtsen@maritimemontering.no

PROSJEKTLEDERE

Vi opplever en økende mengde prosjekter og søker derfor etter flere

PROSJEKTLEDERE

Arbeidsoppgåver/Ansvarsområder
• Sjølvstendig gjennomføring av prosjekt i inn- og utland med nødvendig reisevirksomhet
• Oppfølging av økonomi og framdrift i prosjektene
• Kundekontakt og oppfølging
• Ansvar for prosjektkalkyler, prosjektinnkjøp og prosjektet sitt økonomiske resultat
• Leder for prosjektorganisasjonen
• Bemanning og planlegging av prosjekt
• Arbeide opp mot våre søsterselskap

Nøkkelkvalifikasjonar
• Erfaring frå prosjektledelse; gjerne med erfaring frå fiskebåter, ferger, offshorefartøy og/eller
spesialskip
• Erfaring med AutoCAD er ønskelig
• Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
• Beherske norsk og engelsk munnleg og skrifteleg

Søknadsfrist – Fredag 7.Februar 2020

Kontaktperson: Øystein Ingebrigtsen

Mobil: +47 909 35 096

Epost: Oystein.Ingebrigtsen@maritimemontering.no